ראש השנה שלי עולה על הכל

איזו התקפה,
אפשר לחשוב, כאילו לא עזבתי את ברסלב , כאילו לא עזבתי את רבי נחמן , כאילו כלום לא קרה.
מה קרה?
אין אף אחד חוץ ממני?
איפה ארז משה חורון? איפה בן זונון?
מצאתם לכם באמת חובב אוקראיניות זעיר בורגני שיפיץ את הבשורה.

בסדר, בסדר, אני נכנע.
במסכת ראש השנה אומרת המשנה

ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי. באחד בתשרי, ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות. באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי; בית הלל אומרין, בחמישה עשר בו.

מה אומר רבי נחמן?
זוכרים ? ראש השנה שלי עולה הכל
מי זה ראש השנה של רבי נחמן? א' בניסן לדוגמא, זה יום ההולדת שלו. ראש שנה אחר הוא לא ראש השנה שלו.
זה ראש השנה שעולה על הכל ראש חודש ניסן זה ברור , מה במילה "שלי" לא מובן.
אז כולם מבינים אחרת? אז למה מגיעים לאומן דווקא בראש השנה האחר?
כי תמיד לא מבינים את רבי נחמן.
כי כולם טועים בו, כי תורת ברסלב לא נועדה ללמד, היא נועדה להרוס.

עכשיו נשאלות שתי שאלות
1. מה אני ואתה ואתה ואני מבינים ברבי נחמן יותר מהתלמידים יותר מראב"ן ורבי נתן והרב מטשארין שהם חשבו אחרת?
התשובה פשוטה, מי שקרוב חוטף יותר.
מה רבי נחמן רצה? הוא רצה האנשים האלו שיגיעו אליו דווקא בראשון בתשרי, בזמן הרע בזמן החשוך. בחג שנקרא "כסה" בזמן הסתרת הפנים, ביום הדין הקשה.
"
הוא מכריח את התלמידים שלו לעוות את המציאות. הוא לא יישקר , הוא נותן לרבי נתן ולכל היתר לשקר במקומו, להביא את כל האנשים האלו אליו בזמן הכי מסוכן כדי שהוא יוכל לתקוף אותם, כדי שהוא יוכל לפגוע בהם , כדי שיוכל להזריע אותם , בהרס , בחורבן, בטירוף ואימה.

יש לי חברים שחזרו בתשובה, אבל לפני זה היו מהצד הנכון של המתרס, הם היו אצל הגורו, הם עשו מדיטציה. הם אמרו לי "אנחנו לא מבינים, אנחנו מגיעים לאומן בראש השנה, וכל החיים שלנו נהפכים".

בחייאת אבוק, זאת כל המטרה, אומן בראש השנה, היא כיתת יורים, היא מחנה השמדה. החיים שלכם נהרסים או מהר או לאט, אבל זה בכוונה, זה בזדון.
טחנות הצדק , טוחנות לאט אבל המשרפות עובדות.

שאלה שניה: יש אנשים שנוסעים לאומן בראש חודש ניסן, יש הרבה כאלו, גם רבנים גם אחרים והרי עכשיו ברור לנו שראש חודש ניסן הוא ראש השנה של רבי נחמן, האם אותם אנשים זוכים להגיע למדרגת "ראש השנה שלי עולה על הכל"?

כאן גם התשובה פשוטה:
מי שנוסע לא זוכה בכלום ולא יזכה בכלום, בגלל שכדי לזכות צריך להבין גם שזה ראש השנה של רבי נחמן. אבל אנשים לא חושבים שזה ראש השנה, הם חושבים שזה סתם יום הולדת לרבי נחמן, אבל שני הימים הם אחד.

עוד שאלה, שאלה אחרונה,
אומרים שיארצייט של רבי נחמן הוא למעשה בראש השנה באלף תשרי, בגלל שזה בי"ח תשרי , אז נחשב הילולה מראש החודש.

תשובה אחרונה ואני הולך,
כשרבי נחמן אמר "ראש השנה שלי עולה על הכל ", הוא לא ידע מתי הוא ימות.

הוא לא ידע, וגם אתם לא יודעים, אתם חושבים שאתם חיים , אבל זה זה כמו בסרט "מי רצח אותי" , זה כמו בספר "יוביק". אתם כבר מתים. אתם קוראים את מה שאני כותב, אבל אתם כבר מתים, הלך עליכם, הלך על כולכם.
אני לא אשם, אני רק השליח.

הוא חי שם, זה שחי שם. הוא חי והוא חי כדי לרצוח.

חודש טוב ותזכורת חשובה

חודש טוב לכולם

מזכיר לכם כי בשניים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן רצוי מאוד להימנע מכל מה שנראה כמו ויכוח או עימות.

אני מעדיף אפילו לא לדבר אלא אם כן העניין נחוץ.

זה מאוד עוזר להתמודד עם מה שקורה ביתר השנה

אז שיהיה לכם חודש טוב

מעל ומעבר

ברסלב היא רעל

אומן
כשהייתי ילד קטן, ראיתי את הסרט בית מטבחיים 5.
הסרט מספר על איש אחד שנותק מהזמן, זאת אומרת, הוא אינו חי ברצף , אלא נע ונד לנצח בין רגעים שונים בחיים שלו.
כשהאיש נהיה זקן , הוא מתחיל להרצות לאנשים על החיים בהווה תמידי, כאשר הזמן לא מתקדם והאנשים חיים מחדש כל הזמן את אותו הרגע.
אז הוא אמר להם ככה "שלום ולהתראות, שלום ולהתראות, חבוקים לנצח"
אני לא יודע למה זה קרה. ישבתי על הספה בסלון בבית של ההורים שלי.
הייתי ילד.
כשהוא אמר "חבוקים לנצח" קמתי וצעקתי שלוש פעמים "ארורים לנצח, ארורים לנצח, ארורים לנצח!"
אף אחד לא שמע אותי אז, אף אחד לא שומע אותי עד היום.

עדיין אני צועק את אותו הדבר.

ברסלב היא רעל. היא תפגע בכל מי שיתקרב אליה.
היא תפגע בכם, היא תפגע באחרים.
יש אנשים שהיא תהרוג, היא הרגה המונים.
יש אנשים שכאילו יראו חיים , כאילו אוכלים, כאילו הולכים, אבל הם ארורים לנצח. הם מתים למעשה. בפועל, אותו הדבר שאנחנו קוראים לו חיים, לא קיים אצלם.

צריך לדעת קבלה כדי להבין את זה.
ברסלב היא נשק, רבי נחמן המציא אותו ואני לא בטוח בשביל מה.
מי היו האויבים של רבי נחמן? אברם טוען שאלו הרבנים. יכול להיות שרבי נחמן רצה להשמיד אותם , רצה להשמיד את היהדות הדתית. אולי הוא היה כמו קארל מרכס שכתב בשנת 1844 "אין מקום יותר ליהודים שהיו".
מרקס כתב את זה על החנווני היהודי בגרמניה, אבל אין הבדל גדול בין החנווני של מרקס לבין היהודים שהכיר רבי נחמן.
אולי רבי נחמן לא שנא את היהודים הפשוטים, רק את הרבנים, רק ההלכה.
אולי אני לא יודע, זה גבוה ממני.
אני רק יודע מה הוא עשה, הוא פיזר רעל, הוא טמן מלכודות . הוא הרג והוא ממשיך להרוג.

עכשיו אני יודע מה יקרה כאן.
יבואו אנשים ויתחילו להגיד לי שזה לא נכון.
יגידו לי שמחתני הקטינים מאומן, לא קשורים לברסלב שבברסלב יש אנשים נורמאליים, שהבעלי תשובה לא מבינים את רבי נחמן וכן הלאה.

תקשיבו לי טוב,
צריך להבדיל בין שני דברים.

תופעות כמו החתונות האלו באומן, צריך לגדוע, צריך להשמיד.
זה זיהום, האנשים האלו הם זיהום , צריך לפעול נגדם בנחישות , באלימות, הכל נגדם מותר.
מצד שני הם באמת לא מבינים כלום בברסלב, לא בליקוטי מוהרן ולא בספר המידות ולא בכתבי רבי נתן. הם לא מבינים כלום, ואף על פי כן רבי נחמן קרוב אליהם.
הוא פועל דרכם כדי להשמיד אותם , הוא רוצה ברעתם והוא פועל כדי לפגוע בהם.
זה לא שהוא רחוק מהם, הוא קרוב אליהם מאוד , הוא הסכין ששוחט אותם.
אילו הוא היה קרוב אלי ככה, כבר הייתי מת.

טוב, האמת שזה לא נכון.
מי שמבין בקבלה, יודע לצעוד יותר קרוב אל האש. האש שורפת אותו אבל הוא יותר מאומן, הוא רגיל בזה. זה גם עניין איזון, מי שמקבל השפעות אחרות, מקבל גמישות מסויימת ביכולת הספיגה של האנרגיות.

זה לא אומר הרבה לרוב האנשים, צריך לחיות את הקבלה הרבה שנים להבין את זה.
לפני יותר מעשרים שנה, הייתי מסתובב בסופרמרקטים , הייתי מסתכל על המדפים כדי להבין מה זה "אור ישר", הייתי הולך שעות ברגל כדי להבין מה זה "אור חוזר". זה לקח לי שנים, אבל רק ככה לומדים.

אלו המצאות של האר"י למעשה, הוא הצליח להגדיר את העולם באמצעות תנועות אנרגטיות. זה היה במאה השש עשרה, אף אחד לא הבין דברים ככה.

גם היום עם כל הטכנולוגיה, זה לא פשוט.

נחזור לרבי נחמן, הוא הבין את האר"י טוב, הוא ידע לקחת אנרגיות ולהכין מהן פצצות , את הפצצות האלו הוא פיזר מסביבו, כל מי שהתקרב חטף.
למה הוא עשה את זה? לא יודע, אולי הוא פשוט נהנה להשען אחורה ולצפות באנשים מתרסקים.
אולי רוצה לטהר את העולם מהאנשים האלו.

הם באים לצדיק לקבל תיקון, אבל התיקון היחיד להם הוא מוות.

שבת שלום שתהיה.

לא להתייאש

אז הייתי בבוקר באיזה סופרמרקט חרדי .
וכשעמדתי בקופה הייתי מאוד עליז וזימזמתי לי קטע ממוצרט והייתי ממש שמח וחזרתי על הזמזום כל הזמן.
ומסתבר שהעליצות שלי הכניסה ללחץ את האנשים שהיו איתי בתור.
אברך אחד אמר "הוא התחיל לשתות לפני פורים" וכל מיני שטויות כאלו.
וגם אחרים ככה, רטנו מתחת לאף "מה השמחה" בלה בלה.
ואז אמרתי לעצמי, שאילו היה פונפון מטומטם על הראש, אף אחד לא היה מתפלא שאני שמח.
עם הייתה לי כיפת ננח גדולה ומטונפת, אז האנשים היו לוקחים את זה בסבבה.
"העיקר להיות בשמחה" וכל הזבל.
והנה הניסיון הזה חיזק אותי מאוד שאפשר להיות בשמחה, גם בלי פונפון מטומטם, אפשר להיות בשמחה גם בלי להיות בבון, גם בלי להיות פרצוף תחת.
אפשר להיות בשמחה גם בטרנינג , אפשר להיות בשמחה גם במכולת.

זהו, זה מה שהיה לי לחדש.

קבלו אותו "אללה טורקה" מאת מוצרט.

אליעזר והגזר

מי רוצה, רוצה לשמוע מעשה בגזר?

זרע אותו בגן הירק סבא אליעזר

שיר ילדים

%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8

כמו שאומרים בסדרה השרדות, "חסינות על הפרק"

אצלנו היום, התבודדות על הפרק.

והנה דבר שאני אצטרך לחזור עליו פעם אחרי פעם.

אין לי שום דעה לגבי התבודדות כפולחן דתי.

טקסים דתיים אני לא שופט כי לדעתי הם עניין של טעם.
יש מי שנוהג להניח תפילין, יש מי שצם ברמאדן יש מי שמקטיר קטורת לבודהא.

כל אחד וטקסיו וכל טקס הוא עניין אישי ולכן הוא בסדר גמור.

אם ההתבודדות היא טקס דתי, אין מה להגיד עליה.

ככה אמר רבי נחמן לפי "חיי מוהר"ן תלו"

כְּשֶׁהוֹדִיעַ לִי רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה עִנְיַן הַהִתְבּוֹדְדוּת וְהַשִּׂיחָה בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ
דִּבַּרְתִּי עִמּוֹ, הֲלא הָאָדָם הוּא בַּעַל בְּחִירָה.
וְלא הֵשִׁיב לִי בְּפֵרוּשׁ רַק כִּלְאַחַר יָד
כְּאוֹמֵר אַף עַל. פִּי כֵן.
כְּלוֹמַר אַף עַל פִּי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְבָאֵר לְךָ הָעִנְיָן בִּשְׁלֵמוּת
אַף עַל פִּי כֵן צְרִיכִין לִנְהג כָּךְ.

זאת אומרת, רבי נחמן מודיע שצריך לעשות התבודדות ומצד זה ההתבודדות טובה ומצויינת כמו הליכה לכנסיה לדוגמא , כי זה טקס דתי וככזה הוא בלתי שפיט.

אני אגיד במילים אחרות , מי שעושה התבודדות בגלל שהוא מאמין ברבי נחמן, זה בסדר גמור, כמו כל תחביב.

הלאה,

אז על מה אנחנו מדברים?

אני , בראש השנה באומן, ישבתי אצל יובל דיין ועל יובל דיין אני לא מדבר, כי יובל הוא חבר שלי, ואין לי מה לנהל יחסי חברות עם חברים שלי בבלוג אינטרנטי. תודה.

אבל חוץ מיובל הסתובבו באותו המקום עוד כל מיני אנשים, כמו עופר גיסין , ועופר גיסין הוא לא חבר שלי ולא יהיה חבר שלי, ושנינו יודעים את זה ולכן הכל בסדר, ועליו אני הייתי רוצה לדבר.

 


אז עופר גיסין היה שם ונגשו אליו כל מיני בחורים במצוקה תמידית ובקשו ממנו עזרה וייעוץ והוא היה בסדר גמור, כאילו מבחינת הגישה, אני באמת חושב שהוא רצה לעזור.
גם אני הייתי רוצה לעזור להם, ילדים מסכנים בסך הכל, אף אחד לא טרח להסביר להם שהיקום הוא תאונה ושהם כאן בטעות.
אז אם אני זוכר נכון, הוא בעיקר אמר להם שיקפידו לעשות התבודדות.

זה מה שאני זוכר,

עכשיו נעזוב את עופר גיסין ונעזוב את כולם ונגיד כזה.

יכול להיות שיש מישהו בברסלב או מחוץ לברסלב , שהוא מדבר עם אנשים כאלו, צעירים , מבולבלים, לא מאוזנים ולא שיגרתיים וכן הלאה, והוא אומר להם כל הזמן "תעשו התבודדות", "תעשו התבודדות".

השאלה עם זה נכון.

שוב נחזור , עם הוא אומר להם את זה מצד האמונה ברבי נחמן, סבבה.

אנחנו מדברים על מקרה אחר לגמרי.

בן אדם כמו שהוא בא לרופא, הוא בא לרב ואומר לו "רבי יש לי בעיה אני לא ישן, אני לא אוכל, אני מעשן סמים, אני אוכל מדי, אני מכור לפורנו באינטרנט, אני מכור להימורים , אני חושב שאני הומו ובלה ובלה בלה"

והרבי אומר "תעשה התבודדות".

זה לא בגלל רבי נחמן, אוקיי?

אז השאלה היא כזו, אם יש כאן מדיניות ברורה של לדחוף לאנשים התבודדות ולא משנה מי ומה, אז זה לא טוב, אז זו בעיה חמורה.

למה?

זה עניין הגזר, המעשה בגזר.

כולם יסכימו שגזר זה בריא.

הוא בריא טרי, הוא בריא מבושל, הוא בריא בתור מיץ גזר. יש בו אנזימים , יש בו ויטמינים הכל טוב ויפה.

מצד שני, מי שכל החיים שלו אוכל רק גזר, הוא לא בנאדם. הוא באגס באני , כי דיאטה כזו של מאה אחוז גזר , היא לא דיאטה אנושית מאוזנת.

ואותו דבר לגבי התבודדות.

לכשלעצמה, התבודדות היא סבבה, היא בסדר. יש בה יתרונות, יש בה תועלת גדולה מבחינה נפשית.
מצד שני, לדחוף את כל האנשים להתבודדות , כי זה מה שאנחנו יודעים ולזה יש לנו סימוכים, ולכן החלטנו שהתבודדות היא דבר שמועיל לכל האנשים בכל הנסיבות , זו שטות.

זה לא נכון .

ולכן צריך לחשוד בכל מי שמקדם את העניין הזה של ההתבודדות.
עם הוא ממליץ גם על יוגה, או על ספיניניג , או על ריקודי עם וטאי צ'י ולימודי כדור הארץ, אז כנראה שהכל בסדר.

עם כל מה שהוא יודע זה התבודדות והתבודדות ו"בטח לא עשית מספיק התבודדות" הוא סתם אידיוט, תמשיכו הלאה.

וגם אני ממשיך הלאה.
יאללה.

להתפלל עם עבריינים

טוב, פורים מתקרב, החג השנוא עלי באמת מכל החגים, לכן אני לא כותב פוסט על פורים , אלא על יום כיפור, שאמרו חז"ל "יום כיפורים – נחשב כפורים" ואז אולי אני אצא ידי חובה.

אז תראו מה כתוב במסכת ברכות במשנה הראשונה:

מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּעַרְבִית?

מִשָּׁעָה שֶׁהַכֹּהֲנִים נִכְנָסִים לֶאֱכֹל בִּתְרוּמָתָן,
עַד סוֹף הָאַשְׁמוּרָה הָרִאשׁוֹנָה;

דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד חֲצוֹת.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשָּׁחַר.

מַעֲשֶׂה שֶׁבָּאוּ בָנָיו מִבֵּית הַמִּשְׁתֶּה.

אָמְרוּ לוֹ: לֹא קָרִינוּ אֶת שְׁמַע.
אָמַר לָהֶם: אִם לֹא עָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר – חַיָּבִין אַתֶּם לִקְרוֹת.

וְלֹא זוֹ בִלְבַד:

אֶלָּא כָּל מַה שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים "עַד חֲצוֹת" – מִצְוָתָן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשָּׁחַר.
הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים – מִצְוָתָן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשָּׁחַר.
וְכָל הַנֶּאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד – מִצְוָתָן עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשָּׁחַר.
אִם כֵּן, לָמָּה אָמְרוּ חֲכָמִים "עַד חֲצוֹת"?
כְּדֵי לְהַרְחִיק אֶת הָאָדָם מִן הָעֲבֵרָה.

בסדר, מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר, לא באתי להחזיר אף אחד בתשובה.
בהתייחס לסוף הקטע הזה , נכתב באחד מספרי ההלכה "ילקוט יוסף" ככה:

.שוב בינותי דאף על פי שהמאחר קריאת שמע של ערבית עד אחר חצות לא קראוהו פושע, מכל מקום עבריין מיקרי, שהרי עבר על דברי חכמים שאמרו לכתחלה עד חצות

מכאן אנחנו לומדים שעבריינים הם אלו שקוראים קריאת שמע אחרי חצות הלילה.
עכשיו תראו משהו מעניין,
ביום הכי קדוש בשנה, דא כאילו, ביום כיפור, איך פותחים את התפילה?

זה גם מי שיודע יודע, ומי שלא יודע, לא באנו להחזיר אותו בתשובה

 

בִּישִׁיבָה שֶׁל מַעְלָה. וּבִישִׁיבָה שֶׁל מַטָּה. עַל דַּעַת הַמָּקום בָּרוּךְ הוּא. וְעַל דַּעַת הַקָּהָל הַקָּדושׁ הַזֶּה. אֲנַחְנוּ מַתִּירִין לְהִתְפַּלֵּל אֶת הָעֲבַרְיָנִין:

לא אני המצאתי את זה , זה כתוב במחזור.

אז מה הקשר באמת? למה נזכרים פתאום בתחילת התפילה של יום כיפור באותם עבריינים שקראו קריאת שמע אחרי חצות הלילה?

אז ככה, יש מצווה אחת שבאמת משותפת לשני החגים , פורים וכיפורים. המצווה הזאת היא מצוות סעודה. בפורים היא נקראת "משתה ושמחה". ביום כיפור כתוב בשולחן ארוח , אורח חיים סימן תר"ד ככה:

מצוה לאכול בערב יום כיפור ולהרבות בסעודה.

זאת אומרת , אוכלים בערב יום כיפור.

מה יעשה מי שאכל ואכל, ושתה ושתה?

2012_03_08_32121

בסופו של נרדם, והתעורר באמצע הלילה.

כל האנשים כבר חזרו הביתה מבית הכנסת, כאילו, כל אלו שהלכו לבית הכנסת והוא לא יודע מה לעשות.

מצד אחד יום כיפור, מצד שני עד עכשיו הוא זלל וישן ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות, האם להתחיל להתפלל , או שאבוד לו.

אומרים אין בעיה, גם אם אכלת כמו חזיר, עד שהתעוררת רק אחרי חצות בלילה של יום כיפור, אתה יכול להתפלל, כי מותר להתפלל עם עבריינים.

 

נכון וורט יפה?

חודש טוב שיהיה

רעידת אדמה בברסלב

דבר ראשון נודע לי היום שאנשים מסויימים השתנקרו עלי וסיפרו שאני אומר שברסלב מסוכנת וצריך להתרחק ממנה.

זה ממש נכון.
אני באמת טוען את זה ואני גם מתכוון לזה.
אם לא בא לכם לשמוע, אל תקשיבו .
האינטרנט גדול ועצום , ומי שלא רוצה , לא חייב לשרוץ דווקא אצלי.
יש מקומות מעניינים לא פחות, אתם מוזמנים ללכת לשם.

מי שכאן צריך להבין, שאני לא כותב כדי למצוא חן בעיני האספסוף.

אני לא "נקודה טובה" , אני לא "לב הדברים" , אני לא "כף זכות", אני לא ברסלב , וזה לא מעניין אותי.

דבר אחד מדהים אותי.

אנשים השתדלו במשך שנים למנוע ממני לפרסם פוסטים על ברסלב. שנים ניסו וניסו לסתום לי את הפה.

עכשיו, כשאני מתנער מברסלב, כבר לא מוצא חן בעיניהם.

למה אני פורש מהציבור? למה אני מזהיר אנשים מפני ברסלב?
מה קרה שאני נהייתי כזה חשוב שאם אני הפכתי למתנגד אז כבר מתרחשת רעידת אדמה בברסלב?

אז אני לא מתכוון להלחץ ואני לא מתכוון להכנע ללחצים , אמרתי את מה שאמרתי ואני עומד מאחורי זה.

אבל אם מדברים על רעידות אדמה, רציתי להזכיר שתיכף מגיע פורים ולפני פורים אני נוהג ללמוד מספר שנקרא "מחיר יין"

לא שמעתם, עליו , אני יודע.
זה לא מסוג הספרים האלו שמיועדים לבעלי תשובה ולניאו חסידודס.
זה לא "פרי צדיק" ולא "מאור השמש" ולא "תומר דבורה".
בקיצור , זה לא אחד מהספרים שנועדו להביא אנשים סתומים לאשליה שהם מומחים ברוחות ועולמות ונשמות וזה.
לא , מחיר יין זה סגנון אחר.
מי שכתב אותו היה משה איסרליש, שמכונה הרמ"א שהוא היה פוסק בפולין וכתב את החלק האשכנזי של השולחן ערוך.
חוץ מזה שהוא היה פוסק, הוא היה גם מקובל וגם מדען וגם פילוסוף.
אז בבסטות , הוא ממש לא נחשב מי יודע מה, כי הוא גם אשכנזי וגם פילוסוף ושמה צריך בעיקר התחזקות ושמירת עיניים, מה שלא תהיה.

הספר עצמו, הוא ספר קשה, אני שובר עליו את הראש כי הוא לוקח קטעים פילוסופיים של אפלטון וכו' ומפרש אותם על פי קבלה. אין מישהו אחר שעושה את זה.

כשחושבים על זה, זה די פורימי.
אז חשבתי לעשות משהו דומה, רק שבפילוסופיה אני מאוד חלש ואילו בקבלה אני לא מבין כלום.
אז אמרתי לעצמי, יש מוסיקאים דגולים שמנגנים על כלים יקרים ומיוחדים ויש את מי שהוא לא דגול ועובד עם מה שיש, אז החלטתי לכתוב קטע על רעידות אדמה בסגנון ברסלבי.

למה רעידות אדמה? כי על זה למדתי באוניברסיטה.
למה בסגנון ברסלב? כי זה מה שאני מכיר.

אז לפני הרבה הרבה שנים חי זקן אחד בקליפורניה, שקראו לו צ'רלס פרנסיס ריכטר ולא היה לו שום קשר עם שלמה חיים ריכטר , שהוא חסיד ברסלב ממאה שערים , חוץ מזה ששניהם אמריקאים.

אז הריכטר הזה מקליפורניה, עבר עליו מה שעבר עליו, עבר ממקום עבודה אחד לשני, עבר דירות, ביקר באתרים נודיסטיים (אמיתיים, לא באינטרנט) ולא צריך להרחיב, כל אחד יודע שעובר מה שעובר.
אבל דבר אחד הוא מאוד אהב וזה היה רעידות אדמה .
אין דבר שהוא אהב יותר.
בבית שלו בסלון, היה לו מכונה כזאת , שקראו לה סיסמוגרף שהייתה מודדת רעידות אדמה וכל פעם שהייתה רעידת בקליפורניה הוא היה רץ למכשיר ובודק איזו רעידה הייתה וכמה זמן היא נמשכה ואיזה ציורים היא גרמה למכשיר הזה לצייר.

למעשה , הרעידות אדמה היו הדבר הכי חשוב לצ'רלס ריכטר והוא היה עושה מסירות נפש על כל רעידה ורעידה, שומר עליה ורושם אותה ובודק אותה וכותב עליה דוחות והיה קם בלילה, היה מדיר שינה מעיניו ורק מסתכל ומחכה לרעידת אדמה שתופיע לו במכשיר.
ואנחנו יודעים בברסלב מה זה מסירות נפש, כמו שאמר רבינו הקדוש, אני חזק בכל הדברים שלי אבל בדבר הזה אני חזק מאוד, באותו אופן ריכטר הזקן, המציא כזו שיטה שמהציור שיוצא מהמכשיר , הוא יכול היה לקבוע מה החוזק של רעידת אדמה איזו שלא תהיה.

capture

וככה נהיה שכל פעם שיש בעולם רעידת אדמה , כולם שואלים כמה היה בסולם ריכטר ואם היה יכול להיות גדול יותר , או קטן יותר ומה יקרה במקומות אחרים עם חס ושלום תתרחש שם כזו רעידת אדמה, רחמנה ליצלן.

אז אחרי שריכטר נפטר מהעולם, קם אחד שגר ביפאן, איפה שיש הרבה מאוד רעידות אדמה וגם צונמי וגם פצצת אטום והכל, רחמנה ליצלן, והוא היה בודק את הרעידות שקרו אצלו והוא התחיל להגיד שריכטר היה מדבר שטויות.

הוא אמר שהמכשיר של ריכטר היה ישן ושהיום בכלל לא ניתן להשיג אותו, ושהמדידות של ריכטר היו טובות אולי לקליפורניה אבל לא היו מתאימות ליפאן או למקומות אחרים. והקנאמורי הזה עבד קשה מאוד, ובנה סולם חדש שקרה לו סולם קנאמורי ואמר לכולם שהסולם שלו טוב בהרבה משל ריכטר. ועד היום שהוא בן למעלה משמונים, הוא מסתובב בכל העולם ועושה הרצאות ומסביר לאנשים שריכטר בכלל לא צדק ושהמכשיר שלו היה ישן וכל זה.

והאמת לא עוזר לו שום דבר, ליפאני, אנשים עושים לו כן עם הראש, אבל כשתבוא הרעידה , הם ירוצו ישר לסולם ריכטר ולא יעניין אותם שום יפנים ושום סינים, רק ריכטר.

אז בעניין הזה אנחנו יכולים לראות, שגם עם זה ישן וגם עם זה מקולקל, המסירות נפש היא תמיד תנצח וגם אנחנו צריכים לדעת שעובר על אדם מה שעובר, עולה בסולם או יורד בסולם, הדבר היחיד שנשאר ממנו זה העניין שעשה עליו מסירות נפש.

אָמַר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַשְׁיָא: רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ הִרְבָּה לָהֶם תּוֹרָה וּמִצְווֹת, שֶׁנֶּאֱמַר : ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר.

 

התשובה האמיתית

היי גולשות וגולשים.
מי שקורא אותי יודע שאני מרבה לברך את הקוראים שלי.
אני אוהב אתכם, אני מאחל לכם רק טוב, אז אני מברך אתכם.
אני לא יודע עד כמה הברכות מתקיימות, אני לא כזה מקובל גדול שיברך והכל יתקיים.
אני אשמח באמת אם הברכות הללו תתקיימנה , אבל לא זו הדרך העיקרית שבה אני מנסה להביא תועלת.
אני מייעץ, אני מלמד, בשביל זה אני כאן.

אז ככה,
שואלים אותי ברסלב , שואלים אותי על רבנים, שואלים אותי על מקובלים.
ראו משהו מפליא, משהו נפלא.
גם אם אני עונה ככה וגם אם אני עונה אחרת , השאלות לא מפסיקות.
לא שזה מפריע, ההפך זה מועיל , כי זו אינדיקציה שהשאלה לא טובה.
כיוון שהשאלה דפוקה, גם לא ניתן לענות עליה כראוי.
זה הדבר החשוב להבין.

אנחנו חיים ביקום אנרגטי, הכל משפיע , הכל נלקח בחשבון.
יש תופעתיות יותר ויש תופעות משמעותיות פחות , אבל לכל התרחשות יש אמא ויש אבא ויש ילדים.
שום דבר הוא לא "לריק" שום דבר הוא לא "לבטלה".
זה שטויות .
הכל מזין והכל ניזון.
אותו הדבר גם השאלות, ההתערמות שלהן לא מעידה על רמת התשובות שתקבלו. היא מעידה על רמת השאלות עצמן. הן מתרבות כי התשובות לא אמיתיות.
זה לא רק בגללי, זה גם בגלל שאתם לא יודעים מה לשאול.
אתם שואלים על הרב הזה , אתם שואלים על הספר ההוא ואני מעשיר אתכם בהשקפות שלי שעם כל הכבוד להן, יכול להיות שאינן שוות שום דבר.
יש לי שני בנים,
אחד צעיר מאוד, תינוק , אחד יותר גדול בן תשע.
יכול מאוד להיות שאילו הייתם שואלים אותם, הייתם מקבלים תשובות באותה הרמה.

אוקיי?
אני אגיד את זה.
תשובה אמיתית לא גוררת שאלות , לא מולידה ספקות, לא גורמת לעוד שאלות.
כשאדם מקבל תשובה אמיתית , היא מספיקה לו, היא משתיקה אותו.

תשובה אמיתית משתקת.
אתם לא מוצאים תשובה אמיתית כי אתם לא מחפשים במקום הנכון.
תשובה אמיתית נמצאת בפונה, נמצאת במדיטציה נמצאת אצל אצל אושו.

הרבנים לא יודעים.
הרבנים לא מבינים.
הגרועים בינהם נוכלים וגנבים.
לטובים יש כוחות שהם לא מבינים והם משתמשים בהם בתבונה.

אל תפנו אלי, אל תפנו אליהם.
תפנו לאן שקיימות תשובות אמיתיות.

טיוהר אמר את זה, הדרך היחידה , היא הדרך פנימה.
אתם לא שם.
תיכנסו.

ארץ אוכלת

שלום גולשות, שלום גולשים.

אומרת הגמרא  הגמרא במסכת ראש השנה:

ארבעה ראשי שנים הם:  באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים.  באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי.  באחד בתשרי, ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות.  באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי; בית הלל אומרין, בחמישה עשר בו

כאן אנחנו רואים שיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, לגבי ראש השנה לאילנות.
בית שמאי אמרו שבא' שבט ואילו בית הלל, גורסים שראש השנה לאילן מצויין בט"ו בשבט, שזה התאריך שבו נחגג ראש השנה לאילנות גם היום.
אנחנו צריכים לראות מה ההבדל בין בית שמאי לבית הלל בעניין הזה.
התשובה שבית שמאי, הולכים לפי דין.
מה כל ראשי השנה, הם ביום הראשון של החודש אז גם כאן, ראש השנה צריך להיות ביום הראשון של החודש.

בית הלל לא מסכימים.
הם טוענים שמה שמסתדר בכל ראשי השנים, לא יעבוד בראש השנה לאילנות.

זה מתקשר עם שאלה שקיבלנו בדואר

כתבת לא ללכת למרצי ברסלב ולא להתפתות למשהו עם גיטרה
התגלגלתי  למקום כזה
אולם בראש השולחן  יושב מקובל הרב משה ארמוני
ע"פ  הנחיותך זה תקין כך?????
אז התשובה שלי היא כזו, כמו שאתה התגלגלת , ככה גם אני התגלגלתי.
לא התגלגלתי לשיעור אצל ארמוני, אלא התגלגלתי לשיעור אצל בנגאזי.
rav_ben_zion_algazi_c.jpg
בנגאזי הוא רב ידוע שהוא קבע פעם שלא צריך לנסוע לאומן.
למה לדעתו לא צריך לנסוע לאומן?
אני לא ממש זוכר את הסיבה ולכן אני אניח שהסיבה דומה לסיבה שנתן אורי שריקי, שאומן היא בחינת ארץ ישראל ואילו ארץ ישראל יותר נחשבת ממה שהוא בבחינת ארץ ישראל.
עכשיו אני לא מלמד ברסלב כאן, אני מלמד קבלה וקבלה צריך ללמוד אצל מי שמבין בזה ואני לגמרי משוכנע שרבי נחמן מברסלב הבין בקבלה, מה שאני לא אומר על ארמוני הנ"ל , שהוא עוד פועל בתעשיית התשובה הממוסחרת , ככה שלא פלא שהוא מדובק לכל מיני ברסלבים קטנים, שגם הם עובדים באותו השוק.
אז מה אומר רבי נחמן?
כִּי אֶרֶץ הוּא בְּחִינַת אֱמוּנָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה"
אכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ, כִּי כְּשֶׁנִּכְנָס לָאָרֶץ, שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה, נֶאֱכָל אֶצְלָהּ, הַיְנוּ שֶׁנִּתְהַפֵּךְ לְמַהוּתָהּ
הַיְנוּ כְּשֶׁדָּבוּק לְהַצַּדִּיק וּמַאֲמִין בּוֹ, שֶׁהוּא בְּחִינַת אֶרֶץ, נֶאֱכָל לְהַצַּדִּיק וְנִתְהַפֵּךְ לְמַהוּת הַצַּדִּיק מַמָּשׁ
ליקוטי מוהר"ן קכ"ט.
אז באותה מידה משה ארמוני, כיוון שהוא יושב עם הברסלבים עם הגיטרה, הרי מצד "ארץ אוכלת יושביה" הברסלבים אוכלים אותו והוא נחשב כמותם וכל מה שחל עליהם ממילא חל עליו.
אבל רבי נחמן מסביר כאן עוד דבר עמוק. הוא מסביר כאן את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל.
מה הבעיה עם ראש השנה לאילן?
האילן מה הוא עושה? הוא לוקח מהארץ ונותן לאדם, נכון?
נותן פירות, נותן צל, נותן קרשים.
איפה הבעיה? הבעיה היא שהארץ קדושה והאדם טמא.
זו תמיד הבעיה, שתדעו לכם, אנשים כל הזמן מדברים על "ארץ הקודש".
טוב, אז הארץ קדושה, אבל מה איתך? אתה טמא.
אם אתה טמא, מה אתה עושה פה? אסור לך להיות פה.
לאף אחד אסור להיות פה, לי אסור להיות פה, לכם אסור להיות פה וגם לבנגאזי ולארמוני אסור להיות פה.
זה קלקול אחד.
אבל יותר מזה הוא הקלקול באילנות, שממש לוקחים את המהות של הקדושה ומכניסים אותה לתוך האדם הטמא.
לכן צריך ראש השנה גם לאילנות, ובראש השנה הזה נידונים על הפגם הגדול הזה שמטמאים את האילנות. זה יום הדין.
וככה זה בימינו וככה היה גם בזמן בית הלל.
הרי הלל, הוא למד אצל שמעיה ואבטליון, הוא ידע את ההבדל בין הטמא לבין הטהור ולכן בבית הלל אמרו שלא יכול להיות שראש השנה לאילן יהיה בראשון לחודש , כי אין כוח שיכול להציל את האנשים מהפגם הזה של חילול הקודש.
מה הציעו בית הלל?
הם הציעו לעשות את ראש השנה לאין באמצע החודש, למה באמצע החודש? כי באמצע החודש הלבנה במילואה וזה יכול לעזור.
איך זה עוזר?
אנחנו אומרים שהסיבה שהלבנה מתמעטת ומתמלאה זה בגלל פגם האמונה. לפי המדרשים הלבנה לא האמינה שיכולים להיות שני מאורות גדולים, היא אמרה שיכול להיות רק אחד.
לכן הבורא אמר לה שתלך ותמעט את עצמה והמיעוט הזה מעיד על חוסר האמונה.
מתי נעלם הפגם הזה? באמצע החודש כי אז הלבנה מתמלאת ולכן אז האמונה חזקה בעולם וכיוון שהאמונה חזקה בעולם, אזי כוח האמונה שנמצא בארץ, עובר לאדם ואז במקום שהאדם מטמא את קדושת הארץ, מתרחש ההפך.
כל הקדושה שמגיעה לאדם מהאילנות , עוזרת לו והוא נהיה טהור.
ברגע שהוא נהיה טהור, אז אין בעיה לדון אותו על פגם האילנות, ואז כדאי לציין את ראש השנה לאילנות , כדי להציל את האדם ממידת הדין.
ככה אומרים בית הלל וכך באמת נקבע.
זו הסיבה שכדאי וחשוב לנסוע לאומן, דווקא מארץ ישראל.
מארצות אחרות פחות חשוב.
אבל אנשים שגרים בארץ ישראל , חוטאים כל הזמן, הם טמאים והם מסתובבים במקום קדוש.
אילו לא היו גרים בארץ הקדושה, מצבם היה טוב יותר.
ואז הם חייבים לנסוע לאומן, כי הנסיעה לאומן היא מוסיפה אמונה , אמונה אמיתית.
אנשים מאמינים בכל מיני שטויות , ברבנים , במצוות באמונות תפלות. אלו לא נקראים אמונה.
רק נסיעה לאומן היא זכיה באמונה אמיתית, היא מסירה את פגם הלבנה ובאמצעותה אנשים יכולים לכפר על זה שהם גרים בארץ הקדושה.
אז טו בשבט שמח שיהיה.
השקדיה פורחת.

תעלומה ואין קורא לה

250px-ofererez1
נשאלנו את השאלה הבאה:

ומה לגבי הרב עופר ארז בידוע שרבו הוא הרב ברלנד האם היתה מקטלגו כשובו בנים?

טוב, על השאלה הזו אני לא אמור לענות, כי זה אתר שעוסק בקבלה ולא מדור רכילות ולא משטרת האופנה.
אם היה לי משהו להגיד, הייתי אומר ואם לא אמרתי סימן שאני לא רוצה להגיד.
עד כאן?
עם כל זה, השאלה הזו נותנת לי הזדמנות להעניק שיעור חשוב ואת ההזדמנות הזו אני דווקא רוצה לנצל.

ישנה שאלה מפגרת שנוהגים לשאול "מי יותר גדול? הרבי מלובביץ' או רבי נחמן מברסלב?"
דווקא לשאלה הזו יש לי תשובה.
התשובה היא "אתה יותר גדול משניהם, כי את עצמך אתה יכול לשנות , לעצמך אתה יכול להועיל ולרבי מלובביץ' ולרבי נחמן מברסלב אתה לא יכול לעשות שום דבר."
זו התשובה גם לגבי עופר ארז.
אני לא יכול לעשות לו כלום.
אם אני אגדיר אותו ככה או אגדיר אותו אחרת , או אכנה אותו בכינוי כזה או בכינוי אחר, זה לא ישנה כלום.
אין לי אחיזה בו, הוא תופעה קוסמית, עופר ארז, הוא ברמה בלתי מושגת ובלתי נתפסת.

לכן לא תתכן תשובה לשאלה הזו, כיוון שאין לה משמעות. כדי לדבר על אדם מסויים, כדי לכנות אותו במין כינויים אנושיים, צריך סוף כל סוף , לתפוס משהו ממנו, ובעופר ארז אין לי תפיסה.

מה שאני יכול להגיד זה שמי שרוצה להבין על מה מדובר, על איזו עבודה נפשית או רוחנית מדובר הוא יכול לנסות להשיג את הספרים של אברהם יורוביץ' , שהוא נחשב למי שלימד את עופר ארז, זה מה שאני יכול להמליץ.
אני השגתי את הספר עבודת אברהם ומצאתי בו עניין רב.

זה הכל.
תודה.